آپارتمان

یکی از روش های اخذ اقامت و یا سرمایه گذاری در کشورهای دنیا اقدام به خرید ملک است. ترکیه نیز به عنوان همسایه غربی ایران در سال های گذشته امکان خرید ملک را به عنوان معبری برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است. اما اتباع خارجی تنها امکان خرید اراضی و آپارتمان هایی را دارند که دولت ترکیه مشخص کرده باشد.

در کشور ترکیه آپارتمان از جمله املاکی است که امکان خرید و فروش آن برای اتباع خارجه فراهم است و می تواند راهی برای سرمایه گذاری و اخذ اقامت باشد.

فیلتر