بلندترین برج های استانبول

بلندترین برج های استانبول
99.03.15

استانبول شهری شگفت انگیز و متنوع است در حالیکه شما می توانید شاهد خانه های کوتاه قامت با سقف های شیروانی باشید، همان لحظه برج های لوکس و آسمان خراش های عظیم الجثه در شهر خودنمایی می کنند که منظره آسمان وسیع استانبول را با منظره دریای بسفر یکجا به ارمغان می آورند. در ادامه با ام تی سی هوم همراه باشید تا با لیست کامل برج های بلند استانبول آشنا شوید.

برج های استانبول

در نوشتار زیر قصد داریم مرتفع ترین برج های استانبول را به ترتیب ارتفاع و سال ساخت و تعداد طبقات نام ببریم و قبل از نام بردن از بلندترین برج استانبول که برج اسکای لند با ارتفاع 284 متر می باشد؛ باید یادآور شویم تا قبل از سال 2017 برج سفیر بلندترین آسمان خراش استانبول شناخته می شد که با 261 متر ارتفاع در منطقه لونت قرار داشت. اما با ساخت برج اسکای لند در منطقه ساریر بین لونت و ماسلاک بوسیله اراغلو (Nurettin Eroğlu) رئیس هیئت مدیره هولدینگ اراغلو که یکی از بزرگ ترین هولیدنگ ها در ترکیه است، تمام توجه ها بسوی این آسمان خراش زیبا و فوق مدرن جذب شد.

بلندترین برج های استانبول به ترتیب ارتفاع:

ردیفنام برجارتفاع (متر)ارتفاع (فوت)تعداد طبقاتسال ساخت
1Skyland Office Istanbul284932652017
2Skyland Residence Istanbul284932642017
3Metropol Istanbul280919582017
4Istanbul Sapphire261856542010
5Anthill Residence 1210689542010
6Spine Tower202663512013
7Varyap Meridian Grand Tower 1198650572013
8Rönesans Tower186610402013
9İşbank Tower 1181594522000
10Varyap Meridian Grand Tower 2180591452011