کسب اقامت دائم ترکیه از طریق دانشجویی

کسب اقامت دائم ترکیه از طریق دانشجویی
99.01.15

افرادی که حق تحصیل در دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه را به هر طریقی و در هر مقطعی بدست می آورند طبق پروسه قانونی و امنیتی کشور ترکیه به صورت اتوماتیک صاحب اقامت دانشجویی این کشور میشوند. اتباع خارجی (به جز کسانی که با بورسیه پذیرش میگیرند) خود هزینه تحصیلشان را متحمل میشوند لذا محدودیت زمانی برای به پایان رساندن مقطع تحصیلی خود ندارند. البته بعضی از دانشگاه ها خود در مورد محدودیت زمانی فارغ التحصیلی اعمال قانون میکنند و پیرو قانون عمومی نمی باشند. اقامت دانشجویی موقتی بوده و مدت اعتبار آن بستگی به تمدید ثبت نام رسمی دانشجو دارد. یعنی تا زمانی که شما مقطع تحصیلی خود را تمام نکرده و ثبت نام خود را تمدید میکنید اقامت دانشجویی خواهید داشت. بعد از اتمام دوره دانشجویی ودر صورت عدم دارا بودن اجاز کار و یا صورت دیگری از اقامت رسمی در ظرف زمان معینی مجبور به ترک ترکیه خواهید شد. همچنین قانونی در راستای کسب اقامت دائم ترکیه هست که یکی از مفاد آن به این صورت است که اگر پنج سال مدام قبل از تاریخ اقدام به کسب اقامت دائم در ترکیه به سر برده باشید در کنار به جا آوردن شرایط دیگر مشمول گرفتن اقامت دائم می شوید. حال اینکه در حالت دانشجویی این قانون به نصف حساب می گردد. یعنی پنج سال اقامت دانشجویی شما دوسال و نیم محسوب شده و این گونه روزشماری می شود. در صورتی که شما این ماده از شرایط کسب اقامت دائم را دارا باشید و دیگر شرایط را هم فراهم کنید می توانید با مراجعه به مراکز رسمی مربوطه اقدام به کسب اقامت خود نمایید.