با مترو استانبول آشنا شوید

با مترو استانبول آشنا شوید

استانبول يكى از شهرهايى است كه قدمت متروى آن به بيش از ٣٠سال ميرسد. اگر از فرودگاه جديد وارد استانبول ميشويد، متاسفانه فعلا نميتوانيد از مترو استفاده كنيد. شما با خط مترو استانبول ميتوانيد حدوداً به تمامى نقاط استانبول دسترسى داشته باشيد. در بين سفر ممكن است نياز داشته باشيد تا از متروبوس، تراموا، تاكسى و … استفاده كنيد (آكتارما). در ادامه مطلب ايستگاههاى خطوط مترو را براى شما معرفى ميكنيم؛

خط متروى شماره M1A : ینیکاپی،آکسارای،امنیت-فاتح،توپکاپی-اولوباتلی،بایرامپاشا-مالتپه،ساع مالجيلار، كوجاتپه، اوتوگار، اسنلر، مندرس، اوچیوزلو، میدان بگیلار، کیرازلی ترازیدره، داوود پاشا، مرتر، زیتینبورنو، باکیرکوی، بچلیولر، آتاکوی، شیرینولر، ینی‌بوسنا، دی تی ام، فرودگاه آتاترک.

خط مترو شماره M2 :ينى كاپى،وزنه جیلر،هاليچ،شيشانه،تاكسيم،عثمان بى،شيشلى-مجيديه كوى،گايرت تپه،لونت، لونت٤،صانايى،سيران تپه، آيازا استانبرل تكنيك، اتو صانايى آتاتورك،داروشافاكا،حاجى عثمان

خط مترو شماره M3:  المپیات، زیاگوکالپ ، کیرازلی، ینی محله، محموت‌بی، ایستوچ، ایکی تلی صانايى، تورگوت اوزال، خانه هاى باشاک، متروکنت

خط مترو شماره M4 : تاوشان تپه، پندیک، آدنان كاهوجى، کارتال، سوعانلیک، آستانه-عدلیه، اسنکنت، گولسویو، حضوروی، مال تپه، کوچوکیالی، بوستانلى، کوزایاتاعی، ینی صحرا، گوزتپه، اونالان، اجیبادم، آیریلیک چشمه‌سی، کادیکوی

خط مترو شماره M5  : چکمه کوی، دودولو، دبیرستان امام خطیب،بازار، عمرانیه، بولگورلو، ايهلامور كويو،کیسیکلی، آلتونی زاده، باعلارباشی، فیستیک عاجی، اوسکودار،چارشى،اينكيلاپماحالسى،چاكماك،آلتين شهير،سانجاك تپه