در زمان مهاجرت مدارک ضروری خود را به همراه داشته باشید

در زمان مهاجرت مدارک ضروری خود را به همراه داشته باشید

یکی دیگر از نکات مهم قبل از مهاجرت، به همراه داشتن مدارک مهم هویتی همچون پاسپورت و نامه‌ی معرفی برای کار و گواهینامه رانندگی و مدارک تحصیلی شماست.

ضمنا شما بلافاصله بعد از ورود به فرودگاه کشور میزبان، با افسران مهاجرت برخورد می‌کنید که از شما مدارک هویتی را درخواست می‌کنند. با ارائه‌ی پاسپورت شما که دارای اعتبار کافی بلحاظ زمانی ست، دستور ویزای شما صادر می‌شود. در صورتی که مدارک خود را به همراه نداشته باشید، یک مهاجر غیرقانونی محسوب می‌شوید که فوراً دستور بازداشت شما صادر می‌شود.