خدمات پزشکی رایگان در ترکیه

خدمات پزشکی رایگان در ترکیه
99.01.04

شما می توانید از خدمات رایگان پزشکی (Aile Sağlığı Merkezi) با کادر درمانی قوی در ترکیه بهره مند شوید بشرطی که با مراحل اداری آن آشنا باشید و آن مراحل را طی نمایید.

برای این کار ابتدا می بایست به اداره نفوس منطقه خود تشریف ببرید و با در دست داشتن کیملیک یا همان کارت اقامت به همراه فیش برق یا آب در صورتیکه به نام شماست، آدرس خود را در اداره نفوس ثبت کرده و برگه نفوس را دریافت کنید. در صورتیکه فیش ها و یا قبض های خانه بنام شما نمی باشد، بایستی از اجاره نامه و قرارداد ملکی خود استفاده نمایید تا آدرس شما توسط اداره نفوس ثبت گردد.

مرحله بعدی مراجعه به اداره بهداشت منطقه است. شما به پزشک خانواده مراجعه می کنید و برگه نفوس و کپی کیملیک خود را به این قسمت ارائه می دهید و در آنجا یک فرم کتبی با مشخصات خود پر می کنید.

بعد از پر کردن فرم مربوطه به شما یک برگه ارائه می نمایند که در آن نزدیکترین کلینیک به منزل شما معرفی شده است.

بعد از گذشت 24 ساعت اطلاعات شما در مرکز بهداشت تأیید شده و پس از آن براحتی می توانید از پزشک خانواده بصورت رایگان استفاده نمایید.

در خانه های بهداشت هر محله، حداقل یک پزشک عمومی و یک پزشک اطفال بعلاوه یک پرستار خدمت رسانی می کنند.

خدماتی که به صورت رایگان می توانید از آن بهره مند شوید شامل معاینه، تزریقات، پانسمان، واکسیناسیون، خدمات اورژانس و آزمایشات سالیانه همچون آزمایش مربوط به بانوان و تست دهانه رحم برای تشخیض سرطان می باشد.