ترکیش ایرلاین، نماد کشور ترکیه

ترکیش ایرلاین، نماد کشور ترکیه
99.01.04

شرکت ترکیش ایرلاین به عنوان نماد و سمبل کشور ترکیه در تمام دنیا شناخته شده است. این ایرلاین با 315 مقصد پروازی در دنیا به یکی از بزرگترین ناوگان های هوایی دنیا تبدیل شده است.

315 مقصد در پنج قاره دنیا تعداد قابل توجهی است که هر ناوگانی قادر به مدیریت آن نمی تواند باشد. ترکیش ایرلاین به 126 کشور پرواز می کند.

نکته قابل توجه و جالب در مورد این ایرلاین این است که این هواپیمایی با یک ناوگان عملیاتی از 24 فروند هواپیمای باری در بخش حمل و نقل هوایی 82 مقصد باری فعال دارد که باعث نقش پررنگ تر این ایرلاین در جهان شده است.