فرودگاه جديد استانبول

فرودگاه جديد استانبول
99.01.10

با بسته شدن فرودگاه قسمت اروپايى استانبول (فرودگاه آتاتورك) فرودگاه جدید استانبول افتتاح شد. اين فرودگاه با مساحت كل ٧٦.٥ متر مربع در شمال استانبول و در ٣٤كيلومترى مركز شهر قرار دارد. پروژه اين فرودگاه هنوز به صورت كامل عملى نشده است و در صورت تكميل شدن بزرگترين فرودگاه جهان خواهد شد. اين فرودگاه عظيم با گنجايش ٢٠٠ميليون مسافر كه در چهار فاز تكميل خواهد شد داراى ٣ پايانه، ٦باند پرواز، ٢٢٨ ميز كنترل گذرنامه، ٢٠ هزار صندلى انتظار ،٤٠ هزار جاى پارك مجهز و ١٠٠هزار متر مربع فضاى فروش است و هواپيماها اين فرودگاه را به مقصد ١١٠ كشور متفاوت ترك ميكنند. فرودگاه ٧ در ورودى اصلى دارد. پروازهاى ورودى (gelen uçuşlar) در طبقه همكف اين فرودگاه (طبقه همکف) و پروازهاى خروجى (giden uçular) از طبقه ١ هستند. براى دسترسى به اين فرودگاه سه راه وجود دارد:

١-ماشين شخصى: كه بسيار راه آسانى است و بدون در نظر گرفتن ترافيك از مركز شهر حدود ٥٠ دقيقه طول ميكشد.

٢-تاكسى: كه بسيار پر هزينه بوده و مقرون به صرفه نيست.

٣- اتوبوس: اتوبوس هاى مخصوصى با نام (havaist) هستند كه از ٢٠ نقطه مختلف شهرى به سوى فرودگاه حركت ميكنند. اين اتوبوس ها با ظرفيت ٤٦ نفر، از مدل هاى اتوبوسهاى بين شهرى بوده و مناسب حمل بارهاى شما هستند در ضمن پرسنل اتوبوس در جابه جايى چمدان ها به شما كمك خواهند كرد. حركت اين اتوبوس ها شبانه روزى است و ساعت ترددشان نيز به اين صورت است كه از صبح ساعت ٦ تا ١٢ شب هر نيم ساعت يك اتوبوس و از ساعت ١٢ شب تا ٦ صبح نیز هر يك ساعت يك اتوبوس از مبدأ حركت ميكند. در مرحله خروج از فرودگاه نيز ميتوانيد با همين اتوبوس ها به مركز شهر و مسير مورد نظر خود برويد. براى اين كار كافي است به طبقه ٢- فرودگاه برويد، كنار اتوبوسها مقصد آن اتوبوس روى تابلو نوشته ميشود، شما نيز نسبت به مسير خود انتخاب كرده و سوار ميشويد. پرسنل و راننده اتوبوسها با كمال ميل سوالهاى شما را پاسخگو خواهند شد.