شماره تلفن‌های ضروری ترکیه

شماره تلفن‌های ضروری ترکیه

شماره تلفن اضطراری شماره تلفنی است که در صورت بروز شرایط جدی ناگهانی از طریق تلفن تماس گرفته مي‌شود. شماره تلفن اضطراری از کشور به کشور دیگر متفاوت است. معمولاً از یک عدد سه رقمی تشکیل شده است تا بتوان به راحتی آن را به ياد آورد و به سرعت گرفت. شماره تلفن هاى ضرورى در تركيه با ايران متفاوت است. در ادامه همراه ام تی سی هوم باشید تا با این شماره‌ها آشنا شوید:

لیست شماره‌ تلفن‌های ضروری ترکیه

 • ١٥٥: مركز پليس
 • ١١٠: آتش نشانى
 • ١١٤: مركز مسموميت
 • ١٥٣: پليس رسيدگى به شكايات خيابانى
 • ١٥٦: ژاندارم
 • ١٥٨: پليس امنيت ساحلى
 • ١٧٧: گزارش آتش سوزى جنگل
 • ١٨٣: گزارش خشونت به خانواده و كودكان
 • ١٨٥: گزارش اتفاقات آب
 • ١٨٦: گزارش اتفاقات برق
 • ١٨٧: گزارش اتفاقات گاز