سايتهاى كاريابى تركيه

سايتهاى كاريابى تركيه

كشور تركيه از لحاظ صنعتى و كارى كشور پيشرفته اى است در نتيجه نياز به پرسنل و نيروى كار زيادى دارد. پيدا كردن كار مورد نظر شما در تركيه خيلى هم سخت نيست. شما ميتوانيد در خانه خود بنشينيد و كار مورد نظر خود را پيدا كنيد. سايتهاى كاريابى بسيارى در اين ضمينه موجود هستند كه ميشود گفت همه آنها به بحث امنيت اطلاعات شخصى بها ميدهد و با خيال راحت ميتوانيد به آنها اعتماد كنيد. اين گونه سايتها اكثراً مورد مصرف هر دو طرف كارفرما و كارگر(كسى كه دنبال كار ميگردد) ميباشند. شما با عضو شدن رايگان در اين سايتها ميتواند رزومه خود را داخل سايت تشكيل دهيد و يا به صورت آماده بارگذارى كنيد (بسته به كانسپت سايت). همچنين در اين سايتها ميتوانيد خواسته هاى خود را در مورد كار مورد نظر خود مانند شهر، ميزان دستمزد، تخصص و غيره را فيلتر كنيد. علاوه بر اين جزييات اين سايتها ميتوانند معرف هم رشته ها، همكارها، هم دانشگاهى ها و افرادى كه در كارهاى مورد نظر شما كار ميكنند باشند و شما ميتوانيد با اين افراد آشنا شده و ارتباط برقرار كنيد. برخى از اين سايتهاى معروف و قابل اعتماد عبارتند از؛

www.kariyer.net

www.linkedin.com

www.iskur.gov.tr

www.yenibiris.com

www.elemanonline.com.tr

www.xing.com

www.secretcv.com

www.eleman.net

www.kariyerzirvesi.com