شروع نوبت دهی تزریق واکسن کرونا در ترکیه

شروع نوبت دهی تزریق واکسن کرونا در ترکیه

نوبت دهی برای تزریق واکسن کرونا در ترکیه شروع شد.

افرادیکه می خواهند واکسینه شوند، می توانند از طریق شماره تلفن 182، نرم افزار E-DEVLET و یا سایت WWW.MHRS.GOC.TR

برای دریافت نوبت تزریق واکسن چینی سینوواچ ثبت نام کنند.