موزه های استانبول

موزه های استانبول

شهر تاريخى استانبول.داراى آثار تاريخى و موزه هاى مشهور فراوانی است. در اين مطلب سعى داريم موزه هايى را معرفى كنيم.كه نبايد از لیست استانبول گردی شما دور بماند.

موزه (مسجد) اياصوفيا:

اين موزه يك بناى تاريخى ميباشد كه در سال ٥٣٦ و در دوره بيزانس و با معمارى بينظير بيزانس ساخته شده است. تا سال ١٤٥٣ و تا قبل از فتح استانبول به عنوان كليسا و بعد از فتح توسط سلطان محمد مبدل به مسجد شد. بعد از سال ١٩٣٥ به دستور آتاتورك تبديل به موزه شد. ساعت كار اين موزه ٩ الى ١٩ ميباشد.

موزه كاخ توپكاپى:

اين كاخ بدون شك شاهكاره دوره عثمانى است كه به دستور سلطان محمد دوم ساخته شده است. سبك معمارى اين بنا “عثمانى و باروك” ميباشد. اين كاخ علاوه بر نمايش.زندگى پر زرق و برق پادشاهان.عثمانى اشياء مقدسى همچون شمشير حضرت على، جاى پاى پيامبر، عصا حضرت موسى و… را به نمايش ميگذارد. هر روزه به جز سه شنبه ها ميتوانيد از اين موزه بازديد كنيد.

موزه كاخ دولماباهچه:

اين كاخ در اواسط قرن ١٩ و به دتور پادشاهان عثمانى ساخته شد. از همان ابتداى ورود.تحت تاثير.شکوه و جلال اين كاخ قرار ميگيريد. اين كاخ به سبك “نئوباروك” و به صورت.متقارن ساخته شده است. اين بناى خارق العاده در مجموع از ٢٨٥اتاق،٤٣ سرسرا و ٦حمام تركى تشكيل شده است. اين كاخ آخرين بار ميزبان زندگى آتاتورك بوده است.و بعد از مرگ وى به عنوان موزه استفاده ميشود. هر روزه به جز دوشنبه و پنجشنبه ها ميتوانيد از اين موزه بازديد كنيد.

موزه راحمى كوچ:

اين موزه كه بخشهاى مختلفى دارد نمايشگر روند.صنعتى.تركيه از گذشته تاكنون است. همچنين بخش بسيار.جذاب اين موزه بخش نمايشگاه اتومبيلهاى نفيس و كلاسيك از ماركها و مدلهاى مختلف است.