جرائم رانندگى در تركيه

جرائم رانندگى در تركيه
98.12.09

قوانين رانندگى در تركيه براى شهروندان بسيار مهم بوده و همه سعى بر رعايت كردن آنها دارند. براى آنها رانندگى با اعصاب آرام و نشاط هنگام رانندگى بسيار مهم است. ولى طبق روال عادى زندگى روزمره خواسته يا ناخواسته اتفاقات و تخلفاتى پيش ميايد كه جبران آن با پرداخت جريمه ممكن است. حتما لازم نيست كه پليس جريمه را به صورت حضورى به شما تحويل بدهد، در سطح شهرها دوربين هاى كنترل ترافيك زيادى وجود دارند كه در صورت تخلف به صورت اتوماتيك جريمه شما درج شده و از طريق راههاى ارتباطى مختلف به شما ابلاغ ميشود. لازم به ذكر است مه شما موظفيد حداكثر ظرف ١٥ روز بعد از صدور جريمه آن را پرداخت كنيد، در غير اين صورت ٢٥٪؜ مبلغ اضافى را بايد روى مبلغ جريمه پرداخت نماييد. درادامه مطلب به مبلغ برخى از جرايم اشاره ميكنيم:

 

رانندگی بدون گواهینامه =2018 لیر

استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی= 235 لیر

عدم استفاده از کمربند ایمنى= ١٠٨ لیر

نداشتن معاینه فنی خودرو= 235 لیر

توقف و تقدم در محل عابر پیاده = 488 لير

حرکات نمایشی (دریفت و دستی) = 5010 لیر

حرکت در سمت مخالف جاده = 1002 لیر

استفاده از اگزوز های صدا دار = 1002 لیر

مسببین ترافیک = 1002 لیر

تغییر آنی لاین ها كه ایجاد ترافیک كند = 1002 لیر

عدم پرداخت عوارض بزرگراه = 1002 لیر

تجاوز از سرعت مجاز (بين 10 تا 30 )= 235 لیر

تجاوز از سرعت  مجاز (بين30 تا 50) = 488 لیر

تجاوز از سرعت مجاز بالای 50 = 1002 لیر

مصرف مواد محرک در هنگام رانندگی = 5167لیر

عدم استفاده از پلاك رسمى (جعلى)5000 لیر

نصب پلاک برخلاف قوانين = 412 لیر

استفاده از خودرو بدون پلاک = 1698 لیر