همه چیز درباره یادگیری ترکی استانبولی

همه چیز درباره یادگیری ترکی استانبولی

وقتی وارد یک کشور جدید می‌شوید باید بتوانید با مردم آنجا به‌ راحتی ارتباط برقرار کنید و با آنها در مجامع عمومی همچون رستوران و مراکز خرید صحبت کنید. اگر تنها به زبان انگلیسی مسلط هستید، ممکن است در کشوری همچون ترکیه که روی این زبان مسلط نباشند، به مشکلات جدی برخورد کنید پس بطور کلی در این صورت برای برطرف کردن نیازهای خود با مشکل روبه‌رو می‌شوید.

بهترین کار این است که قبل از مهاجرت زبان کشور مورد نظر خود را یاد بگیرید. نیاز نیست که مثل مردم آنجا صحبت کنید، اما همین که بتوانید نیازهای روزانه‌ی خود را برطرف کنید، کافیست. بعد از مهاجرت و قرار گرفتن در محیطی که همه‌ی مردم به یک زبان صحبت می‌کنند، به‌تدریج مهارت زبان شما پیشرفت چشمپیری خواهد کرد.