چطور در ترکیه خانه اجاره کنیم؟

چطور در ترکیه خانه اجاره کنیم؟
98.11.29

در تركيه هم اجاره كردن خانه مانند ايران از طريق مشاورين املاكى صورت ميگيرد. به علاوه در اين كشور سايت هاى معتبرى موجود است كه ميتوانيد عكسها و مشخصات خانه را از آنجا ببينيد و بپسنديد و اجاره كنيد. همچنين در تركيه بعضى خانه ها را به صورت روزانه و ماهانه نيز ميتوانيد اجاره كنيد. براى اجاره خانه كافيست شما پاسپورت و يا كيمليك (كارت شناسايى صادرشده توسط دولت تركيه) و يا برگه درخواست اقامت خود را ارائه دهيد. اگر شما ملك را از طريق بنگاه اجاره كنيد هزينه بنگاه حدود ١٢٪؜ كل اجاره خانه ميباشد. در ابتداى اجاره خانه ملك مبلغى به اندازه ١ يا ٢ اجاره ماهانه از شما به عنوان پول پيش (depozit) گرفته ميشود. در مرحله اول معامله اجاره نامه اى نوشته ميشود كه تمامى شرايط طبق توافق ٢ طرف در آن درج ميشود ولى در حالت كلى چند قانون ثابت وجود دارد كه به آنها اشاره ميكنيم:

١-هنگامى كه خانه را تخليه ميكنيد هزينه تميز كردن آن به عهده مستأجر است.

٢-اگر همسايگان از شما مبنى بر اختلال آرامش شكايت كنند، صاحب خانه ميتواند خواهان تخليه ملك شود.

٣-هر ماه در صورت پرداخت اجاره بايد صاحب خانه رسيد دريافت رسمى اجاره را تحويل شما دهد.

٤-به هر دليلى اگر يكى از طرفين خواستار فسخ قرار داد شوند به صورت قانونى اين خواسته خود را بايد حداقل ٢ماه قبل به طرف ديگر اعلام كنند.

٥-معمولاً در اجاره مجتمع هاى مسكونى سیته (site) حكم تخليه روى قرارداد اوليه لحاظ ميشود كه هروقت صاحبخانه دچار مشكل اساسى با مستاجر شد بتواند خواستار تخليه شود.

٦- معمولا هر سال به بهاى اجاره خانه اضافه ميشود واين مبلغ طبق قانون ١٠٪؜ مبلغ اجاره ميباشد.

٧-بر عكس ايران اجاره هر ماه در اول آن ماه گرفته ميشود.