چطور با قطار به ترکیه سفر کنیم؟

چطور با قطار به ترکیه سفر کنیم؟
98.12.02

با گران شدن بليطهاى هواپيما سفر به تركيه با قطار بسيار پر طرفدار شده است. در اين مطلب يك راه به صرفه براى شما معرفى ميكنيم. از سال ٩٧ خط قطار تهران-آنكارا به صورت رسمى افتتاح شد. قطار ٣ستاره البرز با كوپه هاى ٤ نفرى آماده خدمت مسافران ميباشد.اين قطار يك روز در هفته از تهران به سمت آنكارا و بلعكس حركت ميكند. در اين سفر نبايد عجله كنيد چون زمان مسافرت زياد است.حركت از تهران روز ٤شنبه ساعت ٢١:٥٥ ميباشد و برگشت نيز روز ٤شنبه ساعت ١٤:٢٥ انجام ميگيرد. مسير رفت و برگشت به اين صورت ميباشد(و بلعكس):

آنکارا – کایسری- سیواس – مالاتیا – الازیق – ایستگاه تات وان – اسکله تات وان – اسکله وان – ایستگاه وان – کاپیکوی – رازی – سلماس – تبریز – زنجان – قزوین – کرج – تهران. شما از تهران (يا از تبريز) به وان به صورت مستقيم ميرويد، آنجا پياده شده با قايق سوارى يا كشتى كروز از درياچه وان كه خود يك سفر لذتبخش به حساب مسرود، به سمت تاتوان حركت ميكنيد(مسير٥ ساعته). از آنجا با قطار مسير را به سمت آنكارا ادامه ميدهيد. از انكارا خواه با قطار معمولى خواه با قطار سريع السير ميتوانيد مسافرت خود را به سمت استانبول ادامه دهيد. اگر ويزاى شنگن داشته باشيد ميتوانيد با اين قطار به سمت شهرهاى اروپايى مانند بلگراد،بخارست،صوفيه و… نيز ادامه دهيد. قبلا قيمت رفت و برگشت اين قطار حدرد ١٥٠٠٠٠٠-١٧٠٠٠٠٠ ميشد، ولى جديداً با واحد يورو و قيمت به روز ارز حساب ميشود.