راهنمای جامع خريد و فروش خودرو در ترکیه

راهنمای جامع خريد و فروش خودرو در ترکیه

روش‌های خرید و فروش خودرو در ترکیه

به ٢ طريق  می توانيد اتومبیل موردنظر خود را در ترکیه خريدارى كنيد و يا بفروشيد :

1.از طريق سايت هاى معتبر

2.نمايشگاه هاى خودرو

اگر از طريق سايت خودرو برای خريد يا فروش اقدام می کنید، به چند نکته مهم توجه داشته باشید: شرایط، ضوابط و تمام جزییات را مورد مطالعه قرار دهید و توافق خود را رسمی کنید؛ در صورت امضا طرفین در دفتر نوتر، مشکل حقوقی نخواهید داشت.

لازم به ذكر است تمام هزينه هاى قبل از فروش خودرو اعم از ماليات و جرايم و … به عهده فروشنده است.

اگر از طريق نمايشگاه خريدارى و يا فروش انجام می گيرد، شما بعد از پسنديدن خودرو موردنظر، در مورد عيب و ايرادها و خصوصيات فنى آن از بنگاه اطلاعات شفاف و درست را دريافت می كنيد.

بعد از اين مرحله می توانید به میل شخصی خود به كارشناسى فنى خودرو مراجعه كنيد تا اگر گفته هاى كارشناس با گفته هاى بنگاهى تطابق داشت ، هزينه پرداختى (حدود ١٥٠لير) به عهده شما می باشد؛ در غير اين صورت بنگاهى مسئول پرداخت هزينه خواهد بود.

مراحل اداری خرید و فروش ماشین در ترکیه

  1. مراجعه به نوتر و  يا همان دفتر ثبت اسناد:

در اين مرحله هر دو طرف با هم به نوتر رفته و اولين مرحله ثبت سند خودرو به نام خریدار با نوشتن قرارداد خريد/فروش شروع می شود. در اينجا يک برگه مالكيت گذرا به شما داده می شود.

       2. مرحله بيمه كردن خودرو: 

با در دست داشتن برگه مالكيت به شركت بيمه مراجعه  و ماشين را بيمه می كنيد. اين بيمه اجبارى است. هزينه آن به طور ميانگين ١٠٠٠لير است ولى نسبت به مدل و حجم موتور اتومبیل متغير است.

      3. گرفتن پلاک خودرو:

بعد از مرحله بيمه ، ١ماه فرصت داريد كه پلاک اتومبیل را به نام خود دريافت كنيد. از طريق نزديكترين مركز پليس ميتوانيد اقدام به گرفتن پلاک كنيد كه البته قبل از اقدام حضورى بايد از سايت به صورت آنلاين راندوو (نوبت) دريافت كنيد.

لازم به ذكر است كه در تمامى اين مراحل، داشتن پاسپورت و ورگى نوماراسى (شماره مالياتى) اجباری است.