خودروى پلاك خارجى در تركيه

خودروى پلاك خارجى در تركيه
98.12.09

در كشور تركيه افراد مشمول ميتوانند خودروى بدون ماليات خريدارى كنند، اين افراد عبارتند از؛

-دانشجويان خارجى در حال تحصيل در دانشگاههاى تركيه

-افراد خارجى كه اجازه كار رسمى از وزارت كار و امور اجتماعى دارند

-ديپلماتها و كاركنان روزنامه هاى بين المللى

-خارجى هاى مقيم تركيه كه دوران بازنشستگى خود را در تركيه ميگذرانند.

 

اين افراد ميتوانند خودروهاى بدون ماليات را خريدارى كنند و اين كار به دو صورت ممكن است:

١-از فرد خارجى ديگر

٢-خودرويى كه از خارج از كشور توسط فرد خارجى ديگرى وارد شده است. در حالت كلى خودروى پلاك خارجى از تركها نميتواند خريدارى شود و به تركها نيز فروخته نميشود.

هنگام خريد نيز به دليل پيچيده بودن مراحل قانونى بايد از شركتهاى معاف از ماليات كمك گرفت و كار را به دست آنها سپرد.بعد از شروع پروسه خري اتمام مراحل قانونى و ثبت سند حدود ١ تا ٣ هفته به طول مى انجامد. بعضى از خودروهاى پلاك خارجى داراى مبلغ “تيونينگ” ميباشند، يعنى هنگام خريد شما علاوه بر قيمت خريد خودرو مبلغى را نيز به عنوان رهن به حساب سازمان تورينگ و اتومبيل تركيه ميگذاريد كه اين مبلغ در صورت فروش خودرو به شما بازگردانده ميشود. پلاك هاى خارجى با حرف اول M مشخص میشوند.