فروش مغازه در امرگان ساری یر

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در نزدیکی ساحل ببک و فاصله 400 متری با ساحل

14 مترمربع

قیمت: 60.000 دلار