فروش آفیس در کادی کوی میدان گاو

1 باب آفیس با مشخصات زیر:

طبقه 5

80 مترمربع

3+1 اتاق

قیمت آخر فروشنده 970.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در میدان اصلی کادی کوی با تردد بسیار زیاد