فروش مغازه در جویزلی شوک

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

286 مترمربع

قیمت: 2.280.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در چهارراه با اجاره پرداختی از طرف شوک ماهانه  7000 لیر قرارداد 10 ساله شروع از 2018 افزایش سالانه حدود 12 تا 15 درصد