فروش مغازه در جاده استقلال

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در جاده استقلال بوده و روبه روی کنسولگری روسیه می باشد.

متراژ: حدود 13 مترمربع (3.8 * 3.3)

قیمت: 1.050.000 لیر