“گالاتا كولسى” در استانبول

“گالاتا كولسى” در استانبول

امروزه همه ما ميدانيم كه شهر توريستى استانبول يك شاهد زنده از زمان باستان و پيوند دهنده آن با مدرنيته روز است. اين شهر به دليل تجربه امپراطوريهاى بزرگى مانند عثمانى از لحاظ بافت و ابنيه تاريخى، شهر بسيار ثروتمندى محسوب ميشود. برج “گالاتا” نيز يكى از اين بناهاى جذاب و سحرآميز تاريخى است. اين برج كه ٦٧٢ ساله است در دوره امپراطورى عثمانى ساخته شده است، ابتدا به منظور ديده بانى و امنيت استفاده شده است. بعد از سالها و با سر گرفتن جنگها به منظور برج آتشنشانى مورد استفاده قرار گرفته است. اين برج در طول ساليان دراز دستخوش بلاياى زيادى از قبيل طوفان و آتش سورزى و غيره بوده است ولى امروزه با بازسازى براى خدمت به مسافرين و توريست ها آماده ميباشد. اين برج در كل ٩طبقه ميباشد(٦٩,٩٠متر)، كه ٧ طبقه داراى آسانسور ميباشد ولى براى دسترسى به بالكن و رستواران در طبقه نهم بايد از پله ها استفاده كنيد. بزرگترين تفريح و سرگرمى در اين برج دسترسى به بالكن و لذت بردن از منظره بينظير استانبول ميباشد. بالكن ٣٦٠درجه اين برج امكان ديدن كل شهر استانبول را زير پاهايتان به شما ميدهد. قول ميدهيم منظره خليج و تنگه بسفر يكى از خاطرات بينظير و فراموش نشدنى شما خواهد بود. اين برج امروزه در انتهاى جاده استقلال قرار دارد و هر روزه از صبح ساعت ٩ تا عصر ٨:٣٠ باز است. قيمت بليط براى اتباع خارجى ٢٥لير ميباشد.