همه آنچه باید در مورد ديپورت شدن از تركيه بدانید

همه آنچه باید در مورد ديپورت شدن از تركيه بدانید

ديپورت شدن و يا به عبارت ديگر قانون رانده شدن از يك كشور را ميتوان به گونه هاى مختلفى توضيح داد. همچنين علت‌هاى مختلفى نيز براى برخوردارى از اين قانون وجود دارد. كسانى كه توريست هستند و يا حتى مقيم اين كشور مي‌باشند ممكن است مشمول اين قانون شوند. دليل اصلى ديپورت شدن از تركيه، رعايت نكردن قوانين امنيتى و اجتماعى (مخصوصا امنيتى) است. در ادامه مطلب به برخى از دلايل برجسته ديپورت شدن از كشور تركيه مي‌پردازيم؛

  • انحلال قوانين اجتماعى و اقدام به فحشا (آسيب اجتماعى)
  • كار بدون داشتن اجازه كار(به صورت غير قانونى) يا انجام كارهاى غير قانونى براى گذران زندگى
  • محكوميت در دادگاه بنا بر قوانين حاكم
  • آزاد شدن از زندان بعد از اتمام زمان مشخص
  • عدم پرداخت جريمه اقامت غير قانونى (كه در اين صورت قاچاق حساب ميگردد)

ديپورت به دو صورت دائم و يا موقت ميباشد. ديپورت موقت از ٣ماه شروع شده و تا ٥ سال ميتواند ادامه پيدا كند. براى لغو شرايط ديپورت نيز بعد از گذشت مدت مشخص شده شما ٢راه داريد:

  • درخواست ويزاى تحصيلى و يا كارى از كنسولگرى تركيه در ايران.
  • ضمانت يك شخص حقيقى/حقوقى از طريق فرستادن دعوتنامه به شرط قبولى.