از سرگیری سفرهای توریستی به ترکیه

از سرگیری سفرهای توریستی به ترکیه

آقای محمدنوری وزیر گردشگری ترکیه در خبرهای رسمی به تازگی اعلام کرد:

از آوریل 2021 (فروردین 1400) توریست ها بطور کامل و بدون سخت گیری، کما فی السابق می توانند به تمام ترکیه سفر کنند.

تا ماه مارس (اسفندماه) ورود مسافران از تمام دنیا به ترکیه با محدودیت بیشتری انجام خواهد شد. اما چون واکسیناسیون ویروس کرونا برای تمام شهروندان ترکیه بزودی آغاز می شود و بعد از آن مشکلات مربوط به سختگیری های کرونا تا حد زیادی برطرف خواهد شد.