فروش مغازه در کادی کوی بازار

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

100 مترمربع

قیمت:1.950.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در داخل بازار اصلی کادی کوی با تردد بسیار زیاد