فروش آفیس در کادی کوی

واقع در بازار

1 باب آفیس با مشخصات زیر:

طبقه یکم

30 مترمربع

قیمت: 550.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در داخل پاساز در بازار اصلی کادی کوی با تردد بسیار زیاد

امکان تبدیل به 1+1