فروش مغازه در بستانجی جاده مینیبوس

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

100 مترمربع

قیمت آخر فروشنده 1.350.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در جاده اصلی با تردد زیاد و قرارداد اجاره 10 ساله با افزایش سالانه

کرایه امسال 6000 لیر می باشد.