فروش واحد اداری در کادی کوی هاربیه

واحد 1+2 در کادی کوی – هاربیه

واقع در مرکز کادی کوی (منطقه پر تردد)

طبقه پنجم دارای دو اتاق

قیمت: 1.250.000 لیر

مناسب جهت اداری و کارهایی از قبیل تاتو و عکاسی و …