فروش دفتر تجاری_خدماتی در جاده بغداد

واحد تجاری 1+4 در جاده بغداد

جای پر تردد عالی در جاده بغداد

طبقه اول با ۴ اتاق

قیمت: 1.950.000 لیر

مناسب جهت اداری و کارهایی از قبیل تاتو و عکاسی و …