فروش مغازه در مال تپه نزدیک جاده مینیبوس

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

در ۳ طبقه (زیر زمین همکف و بالکن)

200 مترمربع

قیمت: 2.280.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در چهار راه با اجاره پرداختی از طرف شوک ماهانه  7000 لیر بصورت قرارداد سالانه