فروش مغازه در کادی کوی مودا

متراژ 10 مترمربع

بهترین لوکشین پرتردد و رو به روی سالن تئاتر

قیمت: 750 هزار لیر

سند هزینه نخواهد داشت چون صاحب ملک بیش از 5 سال تملک دارد