فروش آفیس در کادی کوی میدان گاو داخل کوچه پشت صرافی

1 باب آفیس با مشخصات زیر:

طبقه 1

45 متر دارای ۲ اتاق

قیمت: 660.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در کوچه پشتی میدان اصلی کادی کوی با تردد بسیار زیاد