مغازه در آرتی ترابیه ساری یر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن

3 باب مغازه با متراژ های متفاوت و قیمت های متفاوت در مجتمع ترابیه واقع در ساری یر مشخصات زیر:

 

210 مترمربع قیمت: 3.235.000 لیر اجاره 9.000 لیر در ماه

101 مترمربع قیمت آخر: 1.568.000 لیر اجاره 6.000 لیر در ماه

262 مترمربع قیمت: 4.560.000 لیر اجاره 14.000 لیر در ماه