این پروژه در منطقه ی خوش آب و هوای کوچوک چکمجه، متشکل از ۲ بلوک، 12 طبقه واحد تجاری در تیپ های 2 خواب تا  ۴ خواب، با کانسپت خانواده بنا شده است.

استفاده از مصالح و محصولات با کیفیت و استاندارد سبب توجه سرمایه گذاران در بخش املاک استانبول می شود.

قرارگیری پروژه در نزدیکی بزرگترین پروژه دولتی ترکیه، کانال استانبول، همچنین خط مترو، مراکز رفاهی، مراکز تحصیلی و فضاهای سبز، باعث جلب توجه سرمایه گذاران در بخش املاک استانبول می شود.

قرارگیری و دسترسی به هر دو شاه راه اصلی استانبول  E-5  و TEM باعث منحصر بفرد شدن موقعیت قرارگیری این پروژه می باشد.