• دسترسی ها:
  • بزرگراه تم 5 دقیقه – بزرگراه اِ بش 15 دقیقه – فرودگاه جدید استانبول 30 دقیقه
  • مراکز تفریحی و گردشگری:
  • مرکز خرید آکبانی 10 دقیقه – مرکز خرید پرلاویستا 17 دقیقه – مرکز خرید سیتی سنتر 18 دقیقه – مرکز خرید مال آف 30 دقیقه
  • دریاچه و پارک باهچه شهیر و ساحل و اسمله بویوک چکمچه 10 دقیقه
  • مراکز آموزشی:
  • دانشگاه های استانبول، بیکنت، اسنیورت، آرل
  • کالج های کولتور، باهچه شهیر، دوعا، اقیانوس
  • مدرسه کامیونیتی
  • بیمارستان ها:
  • بیمارستان ایستینیه لیو 15 دقیقه – بیمارستان مدیکانا 20 دقیقه