• امکانات رفاهی:
 • باشگاه ورزشی – استخر – اتاق بیلیارد
 • سالن سینما – اتاق موسیقی
 • آشپزخانه سرگرمی – پارکینگ سرپوشیده
 • اتاق ملاقات – اتاق مهمانی
 • حمل و نقل:
 • 700متر تا ایستگاه متروبوس
 • 450 متر تا اتوبان E5
 • 2 کیلومتر تا ایستگاه مترو
 • ماسلاک: 10 دقیقه
 • فرودگاه جدید: 30 دقیقه
 • تکسیم: 10 دقیقه
 • شیشلی ۳ کیلومتر