• حمل و نقل عمومی:
 • متروی کوچوک یالی 900 متر
 • ایستگاه اتوبوس 500 متر
 • اتوبوس مستقیم به کادیکوی – بستانچی
 • دانشگاه ها و مدارس
 • دانشگاه مارمارا 200 متر – دانشگاه تجارت 1/5 کیلومتر – دانشگاه یدی تپه 5 کیلومتر
 • کالج تد رونسانس 200 متر – کالج آرا 1/5 کیلومتر- کالج آمریکایی دوگا 2/5 کیلومتر – کالج خصوصی کوچ 3 کیلومتر
 • مراکز خرید:
 • هیلتون 500 متر – پیازا 4 کیلومتر – ایکیا 7 کیلومتر – اوپتیموم 6 کیلومتر – آکاسیا 8 کیلومتر
 • مناطق تفریحی
 • جاده بغداد 2/5 کیلومتر – جاده ساحلی مالتپه 2 کیلومتر – پار ک مالتپه 4 کیلومتر – پل 15 تموز 20 کیلومتر – تونل اوراسیا 24 کیلومتر
 • فرودگاه ها:
 • فرودگاه صبیحا 29 کیلومتر – فرودگاه استانبول 59 کیلومتر