سایر ویژگی‌های ملک:

  • نزدیکی به وسایل حمل و نقل
  • فاصله تا مترو 15 دقیقه
  • ایستگاه اتوبوس در نزدیکی پروژه
  • فاصله‌ی نزدیک به ایستگاه دولموش
  • مهدکودک 5 دقیقه

دانشگاه‌های اطراف پروژه:

  • دانشگاه باشکنب 15 دقیقه
  • دانشگاه چانکایا 20 دقیقه
  • دانشگاه حاجت تپه 20 دقیقه