دسترسی پروژه:

  • در فاصله 1 دقیقه ای از ایستگاه جدید مترو که در دست ساخت است
  • در فاصله 2.5 کیلومتری از بزرگراه E-5 و متروبوس
  • در فاصله 3 کیلومتری از Tem Express
  • در فاصله 5 دقیقه ای از Torium Mall و Marmara Park Mall
  • در فاصله 30 دقیقه ای از فرودگاه سوم