*دسترسی‌های پروژه:

  • ۱۰ دقیقه تا ایستگاه متروبوس Avcılar
  • ۳۰ دقیقه تا فرودگاه استانبول