امکانات پروژه ها:

  •  ⁃ استخر سرپوشیده
  •  ⁃ نگهبانی 24 ساعته
  •  ⁃ زمین بازی برای کودکان
  •  ⁃ سونا
  •  ⁃  سالن ورزش
  •  ⁃ منطقه سبز
  •  ⁃ حمام ترکی