دسترسی‌های محلی آپارتمان‌ها:

  • فاصله‌ تا بیمارستان 3 کیلومتر
  • مرکز شهر 5 کیلومتر
  • فاصله با دانشگاه پزشکی حاجت تپه 3.5 کیلومتر
  • فاصله با دانشگاه پزشکی آنکارا 2 کیلومتر