دسترسی ها:

  • فاصله تا فرودگاه: ۴۰ دقیقه
  • فاصله تا میدان تکسیم: ۱۰ دقیقه
  • فاصله تا ایستگاه مترو: ۱ دقیقه
  • فاصله تا متروبوس: ۱ دقیقه