فروش مغازه در پاساژ بشیکتاش

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در داخل پاساژ بشیکتاش و در طبقه منفی 2 می باشد.

14 مترمربع

قیمت: 58/000 دلار