• نمای مستقیم از کانال جدید استانبول
  • روش پرداخت: نقدی یا اقساط (24 ماه، پیش پرداخت 50٪)
  • هیچ هزینه ای برای انتقال سند وجود ندارد
  • بدون مالیات
  • دسترسى پروژه:
  • ایستگاه مترو مرمره (مصطفی کمال) 3 دقیقه
  • ایستگاه متروبوس: 5 دقیقه
  • ایستگاه اتوبوس: 1 دقیقه
  • دریاچه: 4 دقیقه
  • مراکز خرید نزدیک: Aqua Floria – Armoni Park – 212 Outlet
  • دانشگاه های نزدیک : Sabahattin Zaim University – دانشگاه Aydın – دانشگاه استانبول