شروع مجدد پروازهای چارتر مشهد-استانبول

شروع مجدد پروازهای چارتر مشهد-استانبول

پروازهای مسیر مشهد_استانبول که به دلیل شیوع کرونا، 11 ماه متوقف شده بود.

از 5 بهمن ماه 99، در روزهای یکشنبه و پنجشنبه آغاز خواهد شد.