شروع واکسیناسیون بیماری کرونا در کشور ترکیه

شروع واکسیناسیون بیماری کرونا در کشور ترکیه

بر اساس اخبار رسمی کانال های رادیو و تلوزیون و سایت های رسمی کشور ترکیه واکسیناسیون بیماری کرونا در ترکیه رسما آغاز شده.

بر اساس این خبر وزیر بهداشت و اعضای کمیته علمی مبارزه با بیماری کرونا اولین افرادی هستند که این واکسن را دریافت کرده اند.