شرایط ازدواج ايرانيان در تركيه چگونه است؟

شرایط ازدواج ايرانيان در تركيه چگونه است؟
99.01.02

ايرانيانى كه در تركيه زندگى ميكنند ميتوانند اينجا ازدواج كنند. با اين تفاوت كه مراحل كمى متفاوت است. در ادامه مطلب مراحل و مدارك لازم را تك به تك نام برده و توضيح ميدهيم:

اگر طرفين هر دو ايرانى هستند بايستى در مرحله اول برگه اى به نام “برگه تجرد” از كنسولگرى ايران دريافت كنند. در مرحله دوم بعد از دريافت اين برگه بايستى آن را در آنكارا و نزد اداره “وزارت امور خارجه” به تايي رسمى برسانند. مدارك لازم جهت اخذ برگه تجرد: اصل شناسنامه، كارت ملى، پاسپورت و ٣قطعه عكس.

شرايط خاص: براى بانوان طبق قوانين ايران برگه اجازه كتبى پدر لازم است. در صورت فوت پدر ارائه گواهى فوت و در صورت ازدواج دوم ارائه برگه طلاق الزامى است.

مرحله سوم دادن آزمايش خون(گواهى سلامت طرفين) است. اين تست را ميتوان در بيمارستانهاى دولتى، خصوصى و موسسات خيريه انجام داد. همه جا به جز موسسات خيريه اين تست با هزينه انجام ميگيرد. معمولا ١ روز بعد از انجام تست جواب آماده است.

در مرحله چهارم شما بايد مدارك لازم براى ازدواج را از شهردارى تهيه نماييد و در نزد دفتر ثبت اسناد رسمى (نوتر) امضا كنيد و همراه ترجمه مدارك و پاسپورت تحويل دفتر عقد رسمى دهيد. در ضمن تحويل مدارك بايد براى عقد رسمى دولتى وقت بگيريد كه بسته به نوع و حجم سالن قيمت آن بين ٤٠-٣٠٠لير متغير است.