فروش مغازه در بازارچه کارتال

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

60 مترمربع ورودی + 60 مترمربع زیرزمین (120 مترمربع)

قیمت 2.280.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در داخل بازارچه کارتال